Dergi Hakkında

YAYIN KURULU

Editor in Chief/Editör E-Mail/E-Posta  Affiliation/Kurumu
Feyyat Gökçe fgokce@uludag.edu.trjtee.editor@gmail.com Uludağ University, Education Faculty, Görükle Kampüsü. 16059Tel: +90224 2942208/5325684265Bursa/Türkiye
Editorial Board/Yayın Kurulu
Yüksel Kavak kavak@hacettepe.edu.tr Hacettepe University, TR
Miriam-Ben Peretz mperetz@edu.haifa.ac.il University of Haifa, IL
Kenneth  M. Zeichner kenzeich@uw.edu University of Washington Seatlle, USA
Sedat Yüksel sedaty@uludag.edu.tr Uludag University, TR
İrfan Erdoğan irfan_erdogan@hotmail.com Istanbul University, TR
Gary McCulloh G.McCulloch@ioe.ac.uk University of London, UK
Donma-Mika Kakana dkakana@uth.gr University of Thessaly, GR
Süleyman Sadi Seferoğlu sadi.seferoglu@gmail.com Hacettepe University, TR
Pasi Reinikainen pareini@gmail.com The Finnish Education Evaluation Council, FI
Chi Kin John Lee jcklee@ied.edu.hk Hong Kong Institute of Education, CN
Angeliki Lazardau alazarid@uth.gr University of Thessaly, GR
C. Ergin Ekinci erginekinci@gmail.com Mugla University, TR
Natalia Ryzhova ryzhovoi@gmail.com Moscow Humanitarian Pedagogical Institute, RUS
M. Hakan Gündoğdu mhgundogdu@gmail.com Mersin University, TR
Ayşegül Amanda Yeşilbursa ayesilbursa@uludag.edu.tr Uludag University, TR
AdvisoryBoard/Danışma Kurulu
Yahya Akyüz Ankara University, TR
Ziya Bursalıoğlu Ankara University, TR
Hüseyin Başar Hacettepe University, TR
Salih Çepni Uludag University, TR
Özce Öztürk The Body of Lawyer, TR
Ersoy Taşdemirci Erciyes University, TR
Mustafa Özcan MEF University, TR


 

Dil Editörleri
Çağlar Kaya
Seval Yumuş
Ahu Tamdoğan

 

Teknik Destek
Naci Demirörs

 

Grafik ve Kapak Tasarım
Seda Yumuş

 

Yayıncı

İlknur Gökçe

Uludağ Üniversitesi

Nilüfer/BURSA

 

Dergi Hakkında

The Journal of Teacher Educationand Educators/Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi, bilim kurulu tarafından yılda üç kez (Nisan, Ağustos, Aralık) olmak üzere  İngilizce olarak yayın yapan uluslararası bilimsel hakemli bir dergidir. Dergi ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen http://www.jtee.org adresini ziyaret ediniz.

 

Amaç ve Kapsam

Journal of Teacher Education and Educators/ Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi, esas olarak, öğretmen eğitimindeki gelişmelere, eğitim programlarına, öğretmen eğitimi politikalarına, öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine odaklıdır. Bunların dışında öğretmen eğitimcilerinin sorunları ve eğitim bilimleri alanlarında yapılan çalışmalara da açıktır.

ÖEED/JTEE; öğretmen eğitimine eleştirel, alternatif ve kavramsal bir bakış sağlayan, teori ile uygulama arasındaki ilişkiyi açık bir şekilde sunarak ilgili akademisyen ve eğitimcilere yol gösterici nitelikteki makaleleri yayınlamaktadır.

 

JTEE Açık Erişim Politikası (Open Access Policy)

JTEE’de  yayınlanan makalelere erişim ücretsiz ve sınırsızdır. Dergide yayımlanan tüm makelere : www.jtee.org adresinden ulaşılabilir

ÖEED-Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi/JTEE-Journal of Teacher Education and Educators’ a gönderilen makalelerden değerlendirme süreci ya da yayın ücreti altında herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Yayına kabul edilen makaleler için yazar ya da yazarlara herhangi bir ücret ödenmemektedir.

ÖEED-Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi/JTEE-Journal of Teacher Education and Educators, bilim kurulu tarafından yılda iki kez olmak üzere Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapan uluslararası bilimsel hakemli bir dergidir. Dergi ile ilgili daha fazla bilgi için lutfen http://www.jtee.org adresini ziyaret ediniz.

Dergi  ISSN: 2147-0456

 

JTEE  Hakem Değerlendirme Süreci

Yayın Kurulu tarafından değerlendirilmeye uygun görülen makalelerin isimsiz kopyaları iki hakem tarafından değerlendirilir. İki hakem tarafından değerlendirilen makalelerde hakemler arasında görüş ayrılığı olduğunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Makale ikiden fazla hakeme gönderilmiş ise, çoğunluğun görüşü esas alınır. Hakemler bilim kurulundan ya da çeşitli üniversitelerden akademisyenler arasından seçilir. Bir makalenin dergide yer alabilmesi için hakemlerin olumlu görüş bildirmiş olması gerekmektedir.

Dergiye gönderilecek makalelerde şu hususlara dikkat edilmelidir:

1. Gönderilen makaleler daha önce her hangi bir yerde yayınlanmamış ve aynı anda birden fazla dergiye gönderilmemiş olmalıdır.

2. Herhangi bir kongre, sempozyum ya da bilimsel bir ortamda sözlü ya da poster olarak sunulmuş olan çalışmalarda etkinliğin adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.

3. Bir kurum ya da fon tarafından desteklenen çalışmalarda desteği sağlayan kurumun adı ve proje künyesi verilmelidir.

4. Lisansüstü tezlerden üretilen çalışmalar hakkında bilgi sunulmalıdır. Yanlış beyanlardan yazarlar sorumludur.

5. Bir yazının incelemeye alınabilmesi için APA Yazım Kılavuzuna (Publication Manual of the American Psychological Association) ve Journal of teacher Education and Educators’un yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olması gerekmektedir.

7. Makalede yer alacak şekil, grafik ve benzeri çizimlerin ölçüleri için Journal of Teacher Education and Educators’un arşivinden yararlanılabilir.

8. Yayınlanan çalışmaların içeriğinden, savunulan görüşlerden, kaynakların doğruluğundan, alıntı ile telif hakkı olan şekil ve görsellerden yazar/yazarlar sorumludur.
İntihal durumlarında 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu ve  Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik  ile Doçentlik Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Geniş bilgi için: www.yok.gov.tr/www.uak.gov.tr  adresine gidiniz.

 

JTEE İntihal Politikası

Journal of Teacher Education and Educators’a gönderilen makalelerin intihal sorgulaması Uludağ Üniversitesi   i Thenticate programı ile yapılmaktadır.

Journal of Teacher Education and Educators aynı zamanda Açık Erişimi (Open Access Journal) olan bir dergidir. Daha fazla bilgi için  lütfen  BOAI bağlantılı http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read ya da Türkçe  bağlantılı http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation sitelerini ziyaret ediniz.
JTEE-Journal of Teacher Education and Educators CC  lisansına sahiptir.

JTEE-  Journal of Teacher Education and Educators’ın CC  lisansına sahip olma durumu : www.jtee.org adresinden kontrol edilebilir.