Cilt-5 Sayı-3 2016

JOURNAL OF TEACHER EDUCATION AND EDUCATORS

CİLT-  5                      SAYI-  3                    2016

İÇİNDEKİLER
Editörden Feyyat Gökçe                     
   241

PDF

Makaleler
Öğretmenlerin Uzaktan Gelişimi: Yunanistan’da Pilot Uygulama Olan Deneysel Okullar Örneği
Maria Gkountouma ve Maria Kouklatzidou

245

PDF

Ses Bilgisi ve Akustik Konusunda Geliştirilen Etkinliklerin Fizik ve Müzik Öğretmen Adaylarının Başarı Düzeylerine Olan Etkisi
Filiz Gürer Yücel and Ahmet İlhan Şen

265

PDF

Doğu Etiyopya’daki Orta Dereceli Okullarda Öğretmenlerin Öğrenci Öğrenmesine, Mesleklerine ve Topluluğa Yönelik Bağlılıkları
Anwar Ahmed Hussen, Sisay Awgichew W/Tegegn, and Tamirat Zelalem Teshome

289

PDF

Özetleme Stratejisinin Doğrudan Öğretiminin Öğrencilerin Özetleme Başarısı Üzerindeki Etkisi
Bülent Alan

315

PDF

Beden Eğitimi Mesleki Gelişim Programı Kapsamında Öğretmenlerin Yansıtıcı Günlük Kullanımları
Dania Aspasia, Bakali Alexandra, Marathou Matina, and Mikeli Penelope

335

PDF

Öğretmen İmajının Kuşaklar Bazında Değerlendirilmesi
Dinçer Ölçüm ve Soner Polat
   361     PDF