Cilt-5 Sayı-2 2016

JOURNAL OF TEACHER EDUCATION AND EDUCATORS

CİLT-  5                      SAYI-  2                    2016

CONTENTS/İÇİNDEKİLER
Editörden
Feyyat Gökçe    

PDF

Makaleler
Bir Öğretmenin Eğitim Programının Yapılanması: Teknolojik Uyarlama İçin Bir Strateji
Ángela María Alfaro Escobar, Marcela Georgina Gómez Zermeño,Lorena Alemán de la Garza

113

PDF

Ortaokul Öğrencilerinin ve Öğretmenlerinin Öğrenme ve Öğretmeye İlişkin Metaforik Algıları
Özlem Ural, İbrahim Aydemir, Asiye Toker-Gökçe and Zehra Öztoprak-Kavak

131

PDF

Öğretmenlerin Saldırgan İletişiminin Öğrencilerin Duyuşsal Öğrenmelerine ve Strateji Kullanımlarına Etkisi
Alexandra Bekiari and Polyxeni Manoli

154

PDF

Sosyokültürel Bir Bakış Açısıyla İki Dilli/İDİ Öğretmen Adaylarının Kimliği
Hsiao-Ping Wu and Esther Garza

172

PDF

İngilizce Yeterlilik Endeksi Verileri Işığında Türkiye’nin Yeri
İlknur Savaşkan

192

PDF

Yunan Okul Müdürlerinin Öğretmenlerin Performanslarını Değerlendirmeye Yönelik Yeterlik İnançları
Kalliope Kaltsonoudi , Anastasia Athanasoula-Reppa
   209     PDF