Cilt-4 Sayı-2 2015

JOURNAL OF TEACHER EDUCATION AND EDUCATORS

CİLT  -  4                      SAYI  -  2                    2015

İÇİNDEKİLER
Editörden
Feyyat Gökçe                     

133

PDF

Makaleler
Performans Standartları: Öğretmen Adaylarının İçgörüleri ve Onları Bekleyen Zorluklar
Rida Blaik Hourani

137

PDF

Öğretmenlerin Psikolojik Sermayeleri ile Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki
Yahya Altınkurt, Abbas Ertürk ve İlkay Yılmaz

166

PDF

“ …Onlar erdi muradına biz çıkalım kerevetine” Türk ve Yunan öğretmenlerin
“etnik” öteki hakkındaki algılarının “anlatı’ kullanılarak ortaya konulması
Kostas Magos

188

PDF

Eleştirel Kuram Açısından Eğitim ve Eğitim Yönetimi
Hasan Demirtaş ve Niyazi Özer

206

PDF

Birinci Sınıf Öğretmenlik Bölümü Öğrencilerinin Teoriyi Uygulamayla Birleştirmelerine
Yardımcı Olan Danışman-Destekli Gözlemler
Tuula Merisuo-Storm ve Marjaana Soininen

228

PDF

Yabancılara Türkçe Öğretim Programlarının Etkililiği
Mustafa Durmuşçelebi

247

PDF