Cilt-5 Sayı-1 2016

JOURNAL OF TEACHER EDUCATION AND EDUCATORS

CİLT  -  5                      SAYI  -  1                    2016

İÇİNDEKİLER
Editörden
Feyyat Gökçe                     

PDF

Makaleler
Yoksulluğun Öğrenciler Üzerindeki Etkisine İlişkin Öğretmen Adaylarının Farkındalığını Artırma Stratejileri
Latisha L. Smith, Audrey C. Rule, Sarah E. Montgomery and Billie J. Cowley

1

PDF

Öğretmen Adaylarının ve Öğretmen Eğitimcilerinin Yabancı Dilde Dinleme Endişesi Üzerine Görüşleri
Demet Yaylı

26

PDF

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üstbiliş ve Üstbiliş Eğitimi Anlayışlarının İncelenmesi
Nesrin Ozturk

47

PDF

İleri Okuma ve Yazma Dersinin Yazma Becerisinin Gelişimine Olan Katkısı: Öğretmen Adaylarının Görüşleri
İsmail Çakır, Oya Büyükyavuz

47

PDF

Milli Eğitimde İç Denetim
Vural Hoşgörür

86

PDF