Cilt-4 Sayı-1 2015

JOURNAL OF TEACHER EDUCATION AND EDUCATORS

CİLT  -  4                      SAYI  -  1                    2015

İÇİNDEKİLER
Editörden
Feyyat Gökçe                     

1

PDF

Makaleler
Öğretmenler Öğrencileri Okulda Nasıl Gözlemleyebilir: Doğal Yaklaşım-lardan Uzmanlık Yaklaşımlarına
Paola Nicolini

5

PDF

Türkiye’deki Öğretmen Yetiştirmenin [A]1,[B]2, [Ç]3 si
Ali Rıza Erdem

16

PDF

İranlı İngilizce Öğretmenlerinin Eylem Araştırması ve Sınıfla-rındaki Eylem Araştırma Uygulaması Hakkında Görüşleri
Farzaneh Dehghan ve Rahman Sahragard

39

PDF

Öğretmen ve İdareci Gözünde Etkileşimli Tahta: Kullanım Kolaylığı ve Yarar Algısı Üzerine Bir Durum Çalışması
Meryem Fulya Görhan ve Semiral Öncü

53

PDF

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Yapmış Olduğu Değişimler: Örgütsel Açıdan Bir Değerlendirme
Gökhan Kılıçoğlu ve Derya Yılmaz

78

PDF

Okul Müdürlerinin Baskı Gruplarının İstekleri ile Başa Çıkma Taktikleri
Zekeriya Urun ve Asiye Toker Gökçe

105

PDF