Cilt-3 Sayı-2 2014

JOURNAL OF TEACHER EDUCATION AND EDUCATORS

CİLT  -  3                      SAYI  -  2                    2014

İÇİNDEKİLER
Editörden
Feyyat Gökçe                     

145

PDF

Makaleler
Göreve Yeni Başlamış Öğretmenlerin Türkiye’deki Hizmet-öncesi Öğretmen Yetiştirme Hakkındaki Görüşleri
Mustafa Öztürk ve Ali Yıldırım

149

PDF

Okul Öncesi Öğretmenlerinin, Problem Çözme Becerilerinin Epistemolojik İnançları, Yaratıcılık Düzeyleri ve Düşünme Stilleri İle İlişkisinin İncelenmesi
Hamdenur Uzunoğlu ve Kamile Demir

167

PDF

Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretmenlik Meslek Gelişimi Algıları: Ugandanın Beş Bölgesindeki Öğretmenlerle Bir Durum Çalışması
Alice Merab Kagoda ve Betty Akullu Ezati

185

PDF

36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programının Çocuğun Katılım Hakkına Yer Verme Durumu Açısından İncelenmesi
Tanju Gürkan ve Nihan Koran

203

PDF

Bir Türk Üniversitesi Hazırlık Programında Yürütülen Sınıf Temsilcisi Toplantıları Hakkında Öğrencilerin Görüşleri
Duygu Özbilen

227

PDF

Okullarda Öğretmenleri Engelleyici ve Destekleyici Stres Kaynakları
Süleyman Göksoy ve Türkan Argon

245

PDF