Cilt-3 Sayı-1 2014

JOURNAL OF TEACHER EDUCATION AND EDUCATORS

CİLT  -  3                      SAYI  -  1                    2014

CONTENTS
Editörden
Feyyat Gökçe                     

5

PDF

Makaleler
Öğretmen Adaylarının Akademik Ertelemelerinin Yordayıcısı Olarak Akademik Motivasyonları ve Baş Etme Stratejileri
Sinem Kaya ve Çağlar Kaya

7

PDF

Okul Müdürlerinin Kullandığı Güç Kaynakları İle Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Algıları Arasındaki İlişki
Yahya Altınkurt, Kürşad Yılmaz, Evrim Erol ve Emine Tuğba Salalı

25

PDF

Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Umutsuzluk Düzeyleri, İş Doyumları Ve Özyeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Ersin Şahin ve Abdullah Açar

53

PDF

Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme ve Pedagojik Formasyon Sorunu
İbrahim Yıldırım ve Ömer Faruk Vural

73

PDF

Deneyimli Öğretmenlerin Görüşleri Doğrultusunda Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Sisteminin Değerlendirilmesi (Geçmiş, Günümüz ve Gelecek)
Fazilet Özge Maviş, Dilara Çaycı ve Mehmet Arslan

91

PDF

Eğitim Sistemindeki 4+4+4 Yapılanmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Sait Akbaşlı ve Lütfi Üredi

109

PDF