Cilt-2 Sayı-1 2013

JOURNAL OF TEACHER EDUCATION AND EDUCATORS

VOLUME  -  2                       NUMBER  - 1                    2013

CONTENTS
Editorial/Editörden
Feyyat Gökçe                     

3

PDF

Articles/Makaleler
The Self-Made Supervisor:Learning Experiences of M.Ed Supervisors in A Teacher Education College.
Kendini Yetiştirmiş Akademik Danışman:Öğretmen Eğitimi Veren Bir Üniversitede Yüksek Lisans Danışmanlarının Deneyimleri
Shosh Leshern

7

PDF

A Scale Development Study to Determine In-Service Training Needs of Primary School Teachers
İlköğretim Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim Gereksinimlerini Belirmeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Tuba Gökmenoğlu

31

PDF

Investigation of Prospective Primary School Teachers’Views about Pre-School Education
Aday Sınıf Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Burcu Sezginsoy Şeker,Emine Özdemir

53

PDF

Primary-School Mentors’Opinions About the Competencies of Prospective Teachers in Teaching Practices
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Yeterlikleri Hakkında Uygulama Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
Zehra Nur Ersözlü,Fazilet Özge Maviş, Mehmet Arslan

75

PDF

Factors Affecting the Financing of Higher Education:Exploring the Experiences of the University of the West Indies and the University of Technology, Jamaica
Yükseköğretimin Finansını Etkileyen Faktörler:Jamaika’ca Teknoloji Üniversitesi ve Batı Hint Adaları Üniversitesi Deneyimleri
Disraeli M.Hutton

99

PDF

Opinions of Senior Students at the Education Faculty of Kocaeli University About the Profession of Teaching
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşleri
Cevat Celep,Gökçe Özyılmaz,Salih Çörtük

125

PDF