Cilt-1 Sayı-2 2012

JOURNAL OF TEACHER EDUCATION AND EDUCATORS

VOLUME  -  1                       NUMBER  - 2                    2012

CONTENTS
Editorial/Editörden
Feyyat Gökçe                     

155

PDF

Articles/Makaleler
Öğretmen Adaylarının Soru Sorma Teknikleri
Yan Zhang, Patricia Patrick

159

PDF

Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi
Ezgi Güven, Mustafa Aydoğdu

185

PDF

Birleşik Arap Emirlikleri Başkenti Abu Dhabi’de Geniş Çaplı Eğitim Reformu: Öğretmenlik Programı Öğrencileri Neler Düşünüyor?
Martina Dickson

203

PDF

İlköğretim okullarında okul Müdürlerine İlişkin Metaforik Algılar
Mikail Yalçın, Aysun Erginer

229

PDF

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Yöntem Algıları
Pınar Seda Çetin

257

PDF

Engelli Bireylerle Çalışan Özel Eğitim Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeyinin Belirlenmesi
Feyzullah Şahin, Dilek Şahin

275

PDF