Cilt-1 Sayı-1 2012

JOURNAL OF TEACHER EDUCATION AND EDUCATORS

VOLUME  -  1                       NUMBER  -  1                    2012

CONTENTS
Editorial/Editörden
Feyyat Gökçe                     

3

PDF

Articles/Makaleler
Öğretmen Eğitimindeki Küresel ve Yerel Unsurlar Arasındaki Denge: Tektiplilik veya Çeşitlilik
Miriam Ben-Peretz, Gabriella Landler-Pardo,  Efrat Toov Ward  and Tali Aderet-German

7

PDF

Eğitim Bilimlerinde Paradigmatik Dönüşüm: Yeni Arayış ve Yönelimler
Sedat Yüksel       

35

PDF

Rusya’da Pedagogların Eğitimi: Geçmişe Yönelik Bir Analiz
Natalia Ryzhova

59

PDF

Ergenlerde İyi Oluş Duyguları: Finli ve Japon Öğrenciler Üzerinde Kültürler Arası Bir Araştırma
Tuula Merisuo-StormSoili KeskinenMariko Matsumoto, Kikuyo Aoki and Misuzu Nagai

81

PDF

Okulda Üniversite Modelinde Kavramsal Çerçeve: Eylemdeki Vizyon
Mustafa Özcan

107

PDF

Yunanistan’daki İlkokul ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hizmet Öncesi Eğitimi: Eleştirel Bakış
Domna- Mika Kakana      

133

PDF